2-3 marca gramy o wyższe kategorie! IX Puchar Prezydenta Kalisza w szachach. ZAPRASZAMY!

 

Wpisowe

  • Grupa A wpisowe 80zł (szachiści KTS Kalisz z aktualną składką członkowską 60zł)

  • Grupa B,C,D wpisowe 60zł (szachiści KTS Kalisz z aktualną składką członkowską 50zł)

Wpisowe płatne przelewem do dnia 28 lutego 2024 r. na konto klubu szachowego KTS Kalisz

nr 83 1090 1128 0000 0000 1205 6522 z opisem imię i nazwisko grającego + grupa