WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KALISKIEGO TOWARZYSTWA SZACHOWEGO 23 czerwca godzina 17.30

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KALISKIEGO TOWARZYSTWA SZACHOWEGO

W KALISZU

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Szachowego zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KTS, które odbędzie się w piątek 23 CZERWCA 2023 r. w siedzibie klubu – Kalisz ul. Serbinowska 22a (Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu).

Początek obrad o godz. 17:30, w II terminie o godz. 17:45.

Najważniejszym punktem zebrania będzie rozpatrzenie:

1. Sprawozdania finansowego Zarządu KTS za 2022 rok

2. Sprawozdania Zarządu.

3. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

4. Wniosku Zarządu o podwyższenie składek członkowskich od 2024 roku.

5. Rozpatrzenie reklamacji w sprawie wykreślenia członków KTS nie opłacających składek członkowskich.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zarządu KTS za 2022 rok.

2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.

3. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

4. Zmiany wysokości składek członkowskich od 2024 roku.

5. W sprawie złożonych reklamacji o wykreślenie członków KTS nie opłacających składek członkowskich.

Zapraszamy wszystkich członków Kaliskiego Towarzystwa Szachowego (którzy mają opłaconą składkę klubową na rok 2023r.), oraz rodziców zawodników posiadających przynależność do klubu (rodzice nie będący członkami klubu nie posiadają prawa wyborczego).

Z szachowym pozdrowieniem

Zarząd KTS Kalisz

Podstawa prawna zwołania Walnego Zebrania Członków: Uchwała Zarządu nr 5/2023 z dnia 20.05.2023 r. na podstawie Statutu Kaliskiego Towarzystwa Szachowego  § 20 ust.2 pkt1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy.