Wielkie kontrowersje! Adamskiemu spadł czas, Tal wtedy poddał! kto powinien wygrać?