ZALEGŁE składki członkowskie KTS Kalisz

‼️ Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Szachowego zwraca się do członków klubu, wpisanych do Centralnego Rejestru Członków Polskiego Związku Szachowego
którzy nie opłacili bieżącej składki członkowskiej KTS Kalisz oraz zaległych za 2019-2021 składek członkowskich KTS Kalisz o pilne uregulowanie opłat w terminie do 06 maja 2022 roku.
Jeżeli osoba wpisana do CR rezygnuje z członkostwa w KTS Kalisz, proszona jest o złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail: maciej@szachmistrz.pl
Zarząd przypomina, że zgodnie z § 15 ust 2 i 3 Statutu Kaliskiego Towarzystwa Szachowego wszyscy członkowie zwyczajni oraz członkowie uczestnicy są obowiązani wpłacić wpisowe, a także regularnie i terminowo opłacać
składki członkowskie oraz należności za świadczenia uzyskane od Stowarzyszenia odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Członkowie zwyczajni obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
‼️ Składki klubowe KTS Kalisz za lata 2019-2022 rok wynoszą po 200 zł za rok, za każdego członka klubu.
Składki należy wpłacać na rachunek bankowy w Santander Bank
nr konta 83 1090 1128 0000 0000 1205 6522