ZSRR vs reszta świata, Larsen i Spasski grali auto Moskwicz!