Profesor Rubinstein uczy Alechina. Partia hiszpańska z 1912 roku