XXV Turniej SzachMistrza relacja 8 stycznia 2021, gram literką „C” Sycylijska, Caro-Kann, Angielska, Saragossy