XXVI Turniej SzachMistrza – relacja z turnieju. Gram literką „B” – otwarcie polskie, obrona hipopotama, atak Nimzowitscha-Larsena