XXIII Dzięcięcy Turniej Szachowy CALISIA 4 czerwca – ZAPRASZAMY!

XXIII OGÓLNOPOLSKI DZIECIĘCY

TURNIEJ SZACHOWY CALISIA

4 czerwca 2022 r. godz. 10.00

turniej dofinansowany ze środków budżetowych miasta Kalisza na 2022 rok

1.ORGANIZATOR

 • Klub szachowy KTS Kalisz,

2.CEL ZAWODÓW

 • Popularyzacja gry w szachy na terenie miasta Kalisza,
 • Uczczenie Dni Miasta Kalisza,

3. TERMIN I MIEJSCE

 • Termin – 4 czerwca do godz. 9.30 potwierdzenie uczestnictwa, godz 10.00 rozpoczęcie zawodów, zawodnicy którzy nie potwierdzą uczestnictwa do godz 9.30 mogą być dopuszczeni do zawodów od 2 rundy,
 • Miejsce gry – Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 w Kaliszu, http://nazaret.kalisz.pl/kontakt/

4. UCZESTNICTWO

 • W grupie A oraz B mogą brać udział juniorzy do 18 roku życia (ur. w 2004r. i młodsi)
 • Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,

Zapisy do 1 czerwca 2022 r. poprzez formularz zgłoszeń lub mailowo orzech73@interia.pl

5. WPISOWE

 • 25 zł – juniorzy KTS Kalisz z uregulowanymi składkami członkowskimi,
 • 30 zł – pozostali juniorzy,

6. NAGRODY

 • Zawodnicy z miejsc 1-3 grupa A oraz B – puchary dla dziewcząt i chłopców,
 • Zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-3 otrzymają w każdej grupie otrzymają nagrody rzeczowe,
 • Zawodnicy i zawodniczki z miejsc 4-6 otrzymają w każdej grupie otrzymają słodkie upominki,
 • Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa,

7. SYSTEM ROZGRYWEK

 • grupa A– ranking PZSzach 1600 lub wyższy,7 rund systemem szwajcarskim, 30 minut na zawodnika
 • grupa B- ranking PZSzach 1000-1400,7 rund systemem szwajcarskim, 30 minut na zawodnika,
 • W przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza: średni

Bucholz, Bucholz, progres, większa liczba zwycięstw,

 • Tempo gry umożliwia zdobycie IV i V kategorii szachowej w grupie B,

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

 • Strona turnieju: www.szachmistrz.pl
 • Sędzia główny zawodów – Marcin Orzechowski (klasa FIDE)
 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
 • Start w zawodach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć i nagrań wideo w celu sprawozdawczych i informacyjnych,
 • Każdy zawodnik podczas zawodów powinien przebywać pod opieką osoby pełnoletniej,