SKŁADKI przypomnienie (ponowne)

❗️PRZYPOMNIENIE (ponowne)❗️
Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Szachowego
zwraca się do członków klubu, wpisanych do Centralnego Rejestru Członków Polskiego Związku Szachowego
którzy nie opłacili bieżącej składki członkowskiej KTS Kalisz oraz zaległych za 2019-2021 składek członkowskich KTS Kalisz
✅o pilne uregulowanie opłat w terminie do 5 czerwca 2022 roku.
Jeżeli osoba wpisana do CR rezygnuje z członkostwa w KTS Kalisz, proszona jest o złożenie takiego oświadczenia na adres e-mail maciej@szachmistrz.pl
Zarząd przypomina, że zgodnie z § 15 ust 2 i 3 Statutu Kaliskiego Towarzystwa Szachowego wszyscy członkowie zwyczajni oraz członkowie uczestnicy są obowiązani wpłacić wpisowe, a także regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie oraz należności za świadczenia uzyskane od Stowarzyszenia odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Członkowie zwyczajni obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
✅ Składki klubowe KTS Kalisz za lata 2019-2022 rok wynoszą po 200 zł za rok, za każdego członka klubu.
Składki należy wpłacać na rachunek bankowy w Santander Bank
✅ nr konta 83 1090 1128 0000 0000 1205 6522
W przypadku braku wpłat w wyżej wyznaczonym terminie Zarząd KTS podejmie kroki powodujące utratę członkostwa w związku z niewykonywaniem obowiązków członkowskich.